Kontakt

Friskis&Svettis Strömstad

Verksamnhetsansvarig
Marita Lindhav
Hillervägen 4
452 97 Strömstad
Telefon 070-211 34 21
Skicka e-post till Friskis
Organisationsnummer: 855900-4729
 

 

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.
Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att tillvarata dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta
tillvara dina rättigheter.

Läs vår policy för hur vi behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).