Ordförande Olle Jeber   
Sekreterare Monica Hassling
Kassör  Lisbeth Gustafsson
Revisor Gunilla Karlsson
Revisorsuppleant Elisabeth Sandblom
Styrelseledamot Marita Lindhav
Styrelseledamot Therese Abrahamsson
Styrelseledamot Monica Hassling
Suppleant Terése Lomgård
Suppleant Katharina Törnblad
Verksamhetsansvarig Marita Lindhav
Ledaransvarig Therese Abrahamsson 
Utbildningsansvarig Monica Hassling 
PR ansvarig Marita Lindhav